"Herby Szlachty Polskiej" Zbigniewa Leszczyca zawierają następującą notkę : " Gałąź tego rodu osiadła w w połowie XVIII stulecia w powiecie gnieźnieńskim. Franciszek Ozdowski, rejent; Stanisław wicerejent grodu gnieźnieńskiego od 1760 - 1792 r. Roch Ozdowski brat Stanisława był właścicielem Woli Łagiewnickiej. Prawnuk jego, Józef Ozdowski, właściciel Murzynowa Kościelnego"

Zacznijmy więc od końca : Murzynowo Kościelne nabył Józef Ozdowski s. Ignacego . Józef urodził się w roku 1838 a jego ojciec Ignacy ok. roku 1810. Nie pomylimy się zanadto zakładając, że z kolei ojciec Ignacego urodzić się mógł ok. 1775 - 1785 r. To zaś oznacza, że z dużą dozą prawdopodobieństwa Roch urodził się ok. 1740 - 1760 roku. 

Wiemy też, że Roch był bratem Stanisława i właścicielem Woli Łagiewnickiej. Wynika stąd, że był synem Franciszka , który w myśl zapisów z Tek Dworzaczka otrzymał Wolę Łagiewnicką w testamencie stolnika łomzyńskiego Adama Chrościckiego w 1762 r.  Tezę taka potwierdza zapis o Stanisławie synu Marianny z Łagiewnik.  Dlaczego pomijam tu Stanisława wicerejenta? Otóż zapisy wyraźnie wielokrotnie wskazują, że wicerejent używał dwojga imion : Stanisław Andrzej a Stanisław Andrzej był synem Macieja i Krystyny,  a nie Franciszka.

Być może obaj Stanisławowie byli braćmi ciotecznymi ?  Daty urodzin dzieci Macieja i Krystyny (1746 i 1752) wskazują, że jest to możliwe.

Przy okazji : wydaje się, że datowanie rozpoczęcia piastowania urzędu przez Stanisława Andrzeja jest błędne - w roku 1760 miał zaledwie 14 lat. Bardziej prawdopodobne będzie przesunięcie tej daty co najmniej o 10 lat (pierwsze dokumenty z jego podpisem pochodzą z 1774 r).

O synach Franciszka jak dotąd wiemy niewiele : 22.06.1749 w Granowie urodził się Jan Piotr. Stanisław pojawia się tylko przy wpisie o pogrzebie swojej matki (Marjanny) w roku 1772 (czyżby Franciszek wtedy już nie żył?)  . O Rochu Dworzaczek nie wspomina.

Wspomniałem, że pomiędzy Rochem a Ignacym musiało być jeszcze jedno pokolenie. Pewien ślad tego napotykamy w zapisie z 1801 Józefie , który ze związku z Anną doczekał się syna . Nie można wykluczyć, że właśnie ów Józef był synem Rocha i ojcem Ignacego , ale teza taka wydaje się zbyt ryzykowna - pokolenie wcześniej było przecież jeszcze czterech innych mężczyzn.

Pozostaje pytanie o Franciszka rejenta. Dworzaczek o nim nie wspomina. Franciszek o. Jana , Stanisława i Rocha " od 20 lat przez swą ekonomię gospodarkę " stolnika Chrościckiego "podnosił"  a zatem nie był na pewno rejentem. Internetowe katalogi archiwów archidiecezjalnych Gniezna i Poznania również o Franciszku milczą. A zatem wszystko przed nami....