Ozdowscy - rozmieszczenie w Polsce na początku lat 90-tych

 

     0               6         12       18       24        30        36       42        48        54


 


Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.

Lp.

Województwo

Liczba osób

1

płockie

55

2

kaliskie

43

3

poznańskie

32

4

włocławskie

23

5

warszawskie

22

6

wałbrzyskie

13

7

gdańskie

10

8

siedleckie

6

9

zielonogórskie

5

10

białostockie

4

11

bydgoskie

3

12

katowickie

3

13

toruńskie

3

14

ciechanowskie

2

15

szczecińskie

2

16

wrocławskie

2

17

gorzowskie

1

18

suwalskie

1

 

RAZEM

230Dane posortowane wg nazwy województw w porządku alfabetycznym.

Lp.

Województwo

Liczba osób

1

białostockie

4

2

bydgoskie

3

3

ciechanowskie

2

4

gdańskie

10

5

gorzowskie

1

6

kaliskie

43

7

katowickie

3

8

płockie

55

9

poznańskie

32

10

siedleckie

6

11

suwalskie

1

12

szczecińskie

2

13

toruńskie

3

14

wałbrzyskie

13

15

warszawskie

22

16

włocławskie

23

17

wrocławskie

2

18

zielonogórskie

5

 

RAZEM

230Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach pochodzą ze "Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w wersji tradycyjnej przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.
 Skrypt : www.genpol.com