Zasady , dane (RODO)

 

- Ograniczam się do osób noszących nazwisko Ozdowski (-a). Informacje o potomkach ‘po kądzieli’ zamieszczane są niejako przy okazji.

- Wprawdzie w zgodnej opinii prawników nie podlegam regulacjom rozporządzenia popularnie określanego jako RODO tym niemniej uważam jego postanowienia za rozsądne i oczywiście każdemu przysługuje prawo do edycji, poprawiania, uzupełniania bądź usuwania („bycia zapomnianym”) zamieszczonych informacji. Wszelkie żądania w tej sprawie proszę przesyłać na adres maciej (at) ozdowscy.net  - będą spełniane niezwłocznie.

- nie przetwarzam danych osobowych  w rozumieniu prawa

- Nie publikuję adresów zamieszkania, adresów mailowych, telefonów , szczegółów ew. transakcji handlowych etc. nawet jeśli są one ogólnie dostępne w Internecie .

- W stosunku do osób zyjących podaję niepełne daty urodzenia (nawet jeśli znane są dokładne). Ma to na celu przeciwdziałaniu ew. próbom tzw. kradzieży tożsamości (Identity Fraud)

- Zdjęcia publikowane na stronie pochodzą z Internetu (są ogólnie dostępne) lub dotyczą osób, których zgodę uzyskałem (jak można zauważyć nie publikuję nawet zdjęć najbliższej rodziny czekając na ich zgodę)

- Imiona obcojęzyczne lub stare podaję w wersji oryginalnej

- Dane pochodzą przede wszystkim z Internetu - ze źródeł ogólnodostępnych i bezpłatnych. Strona jest więc kompilacją już istniejących w sieci informacji.

- Dla osób zdziwionych dostępnością niektórych informacji staram się podawać źródła.

- Dane mogą być obarczone błędami. Niewykluczone są np. powtórzenia imion (dotyczy to zarówno czasów starszych jak i najnowszych, gdy trudno jest jednoznacznie określić czy absolwent szkoły podstawowej jest na pewno tożsamy z późniejszym o kilka lat studentem). W takich wypadkach staram się zamieścić swoje sugestie.

- W odniesieniu do Osób żyjących unikam datowania urodzin na podstawie niepełnych danych - wyjątkiem jest próba oszacowania wieku na podstawie daty matury. W szczególności jednak chciałbym uniknąć pomyłek w przypadku miłych Pań...

- Każdemu przysługuje oczywiście prawo do uzupełnień i zmian swoich danych.

- Strona będzie aktualizowana w miarę napływu nowych informacji (a zatem mam nadzieję, że często).