Mapy przedstawiają geograficzne rozmieszczenie osób noszących nazwisko Ozdowski - Ozdowska na początku lat 90-tych (w podziale na województwa)  oraz we wrześniu 2002 (w bardziej dokładnym podziale na powiaty)

Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach pochodzą ze "Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. prof. Kazimierza Rymuta, któremu bardzo dziękuję za wyrażenie zgody na opublikowanie opracowanych przezeń danych.
 

Dane dotyczące USA podaję za witryną http://www.ancestry.com

 

    Polska ok. 1992

 

   Polska 2002

    USA 1920